Нощна Стража

nw_page
Какво е Нощна Стража?

Нощна Стража е отборна игра за време, включваща в себе си логически, математически загадки, загадки с елементи на асоциации, протичаща през нощта. Наличието на автомобил е задължително.
Пример на задача:
Наши агенти направиха радиоприхващане на вражески сили, но сигнала беше лош и успяхя да запишат само това:
“-***ан***да***ам***”
“-***лия***ост***дие***”
“-***же***лак***лед***че***”
“-***ние***жка***жим***”
“-***вам***”
“-***ча***ост***ежа***тен***лен***”
“-***ър***ия***ал***ет***жия***”
“-***рон***дем***ки***ка***та***”
Помогнете ни да намерим мястото!
Жокер 1: Май ни върнаха в първи клас!
Жокер 2: Май ни учат на азбука!
Решението: Всичко е написано с морзова азбука – къси и дълги срички – Сопот 147 (ул.Сопот, №147 в София).

 

Какво е необходимо за да играете Нощна Стража?

– мобилно устройство с достъп до мобилен интернет и инсталиран WhatsApp и QR Reader

– превозно средство

– зарядно устройство за мобилни устройства за автомобил/powerbank

– фенер – листа хартия и химикалка/молив

– дрехи и обувки според метеорологичните условия

– всеки отбор трябва да е добре запознат с правилата на играта

Какво представлява Нощна Стража?

Играта е поредица от 10 загадки, които водят до локация (точен адрес/кръстовище/сграда/паметник/gps координати). За решаването на всяка една от загадките, всеки един отбор има 80 минути максимално време. На всяка една от локациите има написан код във формат НСxxxYY – x-цифри, Y – букви (пример: НС123ТК). Кодът може да бъде написан с маркер, спрей, тебешир, боя. Кодовете винаги са в този формат. Поради спецификата на играта, на определени локации кодът може да бъде заменен с QR код, който е ясно маркиран с надпис НС или Нощна Стража.Кодовете и/или QR се изписват/залепят върху подходяща повърхност в радиус от 15 метра на конкретната локация.

Как протича играта?

В деня на играта, на фейсбук страницата на събитието се публикува карта с маркирана част от града, в която са разположени кодовете. В часа на започване, всеки един отбор получава първата си загадка от водещия по време на групова среща, или при липса на такава – на съобщение във WhatsApp. Всеки един отбор може да поиска помощ от водещия на 30-та и 60-та минута от получаване на загадката. Помощта е под формата на жокер, който насочва отбора към решението на загадката. Отборът трябва да реши загадката, да отиде на локацията, да намери кода, да го заснеме и изпрати на водещия. След като изпрати намерения код, отборът автоматично получава следващата си загадка. Всеки отбор има право на 30 минути почивка по време на игра. Паузите могат да бъдат няколко на брой, без да превишават общото време от 30 минути. Отборът може да поиска пауза само след края на задача (успешно решение или изтекло време) и преди получаването на нова от водещия със съобщение „Пауза”. –Играта се рестартира със съобщение “Старт”. Комуникацията с отбора протича само на номера, който е оставен при регистрация на отбора. В конкретни случаи, като паднала батерия или подобно, отборът предупреждава водещия, че започва комуникацията от нов номер. Едновременна комуникация от 2 номера на един отбор е недопустима.

Всеки един отбор има право при решение на загадката и определяне на локацията да се консултира с водещия дали това е правилната локация. Ако решението на загадката е GPS координати, отборът изпраща GPS координати, ако е адрес – адреса, ако е кръстовище – кръстовище, ако е сграда/паметник – името на сградата/паметника. Пример: не се допуска при загадки с GPS координати да се изпращат адреси и обратно – в такива случаи водещия не проверява съответствие и отговора на загадката ще се счита за грешен.  Не се допускат въпроси, уточняващи дали решението на загадката са GPS координати, телефонен номер, адрес, названия на улици и прочие. На такива въпроси водещия не отговаря, тъй като се счита за подсказка.

Не се допускат въпроси относно повърхността на която е нанесен кода на определените локации, тъй като това се счита за подсказка.Не се допуска заличаване на кодове и/или други действия, възпрепятстващи следващи отбори да открият кода. Водещият знае кой отбор, кога на коя локация е бил. Отбори заличаващи/криещи кодове се дисквалифицират автоматично.

При наличие на грешка в условието на задачата или нейното решение, водещия се задължава да информира всички отбори своевременно.

Друго:

Нощна Стража е комбинация от quest и treasure hunt на открито. Всеки отбор записал се за Нощна Стража, трябва да осъзнава целта и концепцията на играта – решаване на загадки и намиране на кодове. Играта няма победени и победители. Играта се провежда като нестандартно забавление в събота срещу неделя през нощта. Играта няма материални и не материални награди.

Регистрация